دسامبر 5, 2017

اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای

اجزای اپراتور درب شیشه ای برقی: موتور کنترل باکس یا واحد گیرنده دو عدد چشمی یا حسگر چرخهای نگه دارنده دو عدد ریموت کلید پنج حالته […]
دسامبر 5, 2017

موتور درب شیشه ای برقي(دانکر انکودر دار)

موتور دانکر انکودر دار
دسامبر 5, 2017

کنترل باکس

کنترل باکس کنترل باکس مغز دستگاه میباشد که: کلیه فرامین اپراتور از قبیل تجزیه ،تحلیل سرعت ،قدرت،دور کند،دور تند ،و ترمز انتهای کورس رفت و آمد […]
مشاوره رایگان 09195184497