نصب درب اتوماتیک شیشه ای

مراحل نصب درب اتوماتیک شیشه ای

 

مرحله اول نصب درب اتوماتیک شیشه ای : یکی از مهم ترین، اصلی ترین مراحل نصب، مرحله ی اول یا همان مرحله ی شاسی کشی درب اتوماتیک شیشه ای می باشد. شاسی کشی در واقع به معنای تراز کردن کل کاراست.

در مرحله ی دوم ابعاد شیشه ها و فریم متناسب با محیط نصب و اندازه ی دلخواه مشتری و نوع کاربری موردنظر سفارش داده می شود.

مرحله ی سوم، مرحله ی مونتاژ کردن اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای می باشد.

مرحله چهارم ، مرحله ی نصب ناودونی می باشد. بعد از عملیات اصلی و مهم شاسی کشی، نوبت به نصب قطعات درب شیشه ای اتوماتیک می باشد.

مرحله پنجم : در این مرحله نوبت به نصب ریل اصلی اپراتور(که تمامی قطعات روی آن سوار شده است) می باشد.

مرحله ی ششم : مرحله ی نصب لت های متحرک به هنگرها و سپس تنظیم کردن هنگرها می باشد.

مرحله هفتم : بعد از تنظیم نمودن لت های ثابت و متحرک، درب ها را در حالت بسته قرار داده و محل قرارگیری راهنمای کف را روی زمین علامت زده و سپس آن را ثابت می کنیم.

مرحله ی هشتم : نوبت به نصب سنسورها (چشم ها) روی درب است. درب های اتوماتیک، سنسورهای مختلفی نظیر سنسور خطی بین درب، سنسور دوکاره، اکتیو و مادون قرمز دارند.

مرحله ی آخر : درب ها را یک بار با دست باز و بسته می کنیم تا از تنظیم درست درب مطمئن شویم سپس درب را در حالت نیمه باز قرار داده و برق دستگاه را وصل می کنیم تا درب یک بار با سرعت آهسته باز و بسته شود تا ابتدا و انتهای درب را بشناسد وسپس درحالت عادی آماده ی کار می باشد.