شنبه تا چهارشنبه

08:00 الی 17:00

معرفی تیغه غضروف دار کرکره برقی

معرفی تیغه غضروف دار کرکره برقی

تیغه غضروف دار کرکره برقی   بدنه کرکره برقی را تیغه تشکیل می دهد و