عوامل موثر در خرید درب شیشه ای اتوماتیک

درب اتوماتیک شیشه ای چیست؟   به انواع درهایی گفته می شوند که به صورت شیشه ای ساخته و طراحی شده اند. این درب ها متشکل از یک اپراتور جهت باز وبسته کردن لت ها می باشند و یک ست فریم وشیشه به اشکال و فرم های متنوع که جهت جداسازی فضا ها برای کارفرمایان […]