ویژگی های اپراتور درب اتوماتیک تلسکوپی

درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی چیست؟   درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی نسبت به درب اتوماتیک کشویی برای مکان هایی که مشکل عرض ورودی دارند توصیه می شود. در رابطه با درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی باید گفت که از لحاظ ظاهری و نحوه ی عملکرد همانند درب اتوماتیک کشویی می باشد. این نوع درب […]