بررسی عملکرد درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی

ویژگی های درب شیشه ای اتوماتیک تلسکوپی درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی یکی از انواع درب‌های شیشه‌ای امنیتی بوده که در آن یک لنگه درب برقی به یک طرف حرکت خواهد کرد. در غیر این ‌صورت هر دو لت درب برقی به شکل متحرک بود بر روی یکدیگر به حرکت درمی‌آیند به صورتی که سرعت […]