آشنایی با تنظیمات کرکره برقی

تنظیم کرکره برقی تنظیم کرکره برقی اتوماتیک به روش های مختلفی انجام می‌شود. همچنین تنظیم این دستگاه، از جهت بالا به پایین و صورت می‌گیرد. به عبارتی اگر به تنظیم جهت بالا به پایین دقت نکنید و اقدام به تنظیم آن نکنید، موتور به شدت آسیب می‌بیند. این موضوع به واسطه اینکه نمی‌تواند تشخیص دهد در […]